ค้นหาเพลงฟรีของ Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm - V.A

16:44 Tuyển Tập Những Bài Giảng Hay Nhất Của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm #1
1:09:26 Bài Giảng Của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm Phần 1
05:02 Ca Đoàn Đồng Tâm Hát Cùng Đức Cha Phero Nguyễn Văn Khảm
18:26 Tuyển Tập Những Bài Giảng Hay Nhất Của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm #2
1:12:29 Chúa Thánh Thần Là Ai Bài Giảng Của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm
1:34:50 Những Sự Kiện Báo Trước Bài Giảng Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm Bí Mật Fatima
18:48 Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm Giảng Trong Thánh Lễ Tại Myanma Cho Người Công Giáo Việt
1:26:00 Bài Giảng Của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm Các Linh Mục Có Được Lấy Vợ Không
15:03 Đức Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm Chia Sẻ Về Ý Nghĩa Ad Limina
42:16 Bài Giảng Hay Của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm Nhac Thanh Ca Hay
1:27:46 Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm Bài Giảng Lễ Truyền Tin
18:37 Đức Cha Nguyễn Văn Khảm Bài Giảng Hay Nhất
1:21:05 Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm B I Bài Giảng Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm
1:07:31 Phạm Tội Phá Thai Có Được Tha Hoàn Toàn Không Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm
59:51 Kinh Thánh 100 Tuần Gm Nguyễn Văn Khảm Tuần 13 Sách Lê Vi Và Ba Bộ Luật