ค้นหาเพลงฟรีของ Buddy Bregman Big Band, Buddy Bregman

05:13 The Buddy Bregman Big Band Leap Frog
02:24 Kicks Swing Buddy Bregman And His Orchestra
05:10 Anita O' Day Reunion With Buddy Bregman Orchestra Sweet Georgia Brown
02:27 Buddy Bregman Riviera
03:36 You' Re The Top Verve Records Ella Fitzgerald Feat. Buddy Bregman & Orchestra
02:58 Chattanooga Choo Choo Buddy Bregman
03:35 Everyttime We Say Goodbye Ella Fitzgerald Buddy Bregman Orchestra
02:48 Where Or When Arranged By Buddy Bregman Ella Fitzgerald Buddy Bregman And His Orchestra
02:56 This Can' T Be Love Arranged By Buddy Bregman Ella Fitzgerald Buddy Bregman And His Orchestra
02:06 Thou Swell Arranged By Buddy Bregman Ella Fitzgerald Buddy Bregman And His Orchestra
03:11 It' S All Right With Me Ella Fitzgerald Buddy Bregman Orchestra
05:09 Why Can' T You Behave Ella Fitzgerald Buddy Bregman Orchestra
05:14 Big Noise From Winnetka Buddy Bregman
05:58 Love For Sale Verve Records Ella Fitzgerald Feat. Buddy Bregman & His Orchestra
02:58 This Can' T Be Love Ella Fitzgerald With Buddy Bregman' S Orchestra
03:09 Bada Blues Buddy Bregman And His Orchestra
04:10 A Ship Without A Sail Arranged By Buddy Bregman Ella Fitzgerald Buddy Bregman And His Orchestra