ค้นหาเพลงฟรีของ Namo Avolokitesvara - V.A

03:38 Plum Village Chanting Namo Valokitesvaraya
13:53 Namo Tassa Bagawato Arahato Samma Sam Buddha Sa
27:54 Great Compassion Mantra Imee Ooi 黃慧音 古梵大悲咒 Nilakantha Dharani Sanskrit
05:22 Great Compassion Mantra 大悲咒 Nilakantha Dharani Sanskrit
13:35 Goddess Of Mercy Saves From All Disasters Avalokiteshvara ॐ Pm Great Compassion Mantra
10:01 Great Compassionate Bodhisattva Avalokitesvara Helps ॐ Pm Guan Yin Mantra For Praying
06:51 Có Lời Sanskit Nilakantha Dharani Great Compassion Mantra Chú Đại Bi
05:06 Chu Dai Bi Great Compassionate Heart Dharani
04:58 Phật Đảnh Tôn Thắng Usnisa Vijaya Dharani Sarvadurgatipariśodhana Uṣṇīṣa Vijaya Dhāraṇī Sūtra 360p H
03:19 Lagu Buddhis Namo Buddhaya
00:50 Dar Di Chanting Great Compassion Mantra Mov
01:51 Mantra
11:53 Na Mo A Mi Tuo Fo
10:01 Nghe Chuông Đại Hồng p1 Lang Mai
04:29 The Great Mantra Compasion In Tibetan Namo Ratna Trayaya